idrettsarrangement-soleus

Idrettsarrangement

Klassisk massasje/ idrettsmassasje er en godt utprøvd metode i idretts- og konkurransesammenheng. Lag, foreninger, bedriftslag og klubber kan få et tilpasset behandlingsopplegg i forbindelse med spesielle konkurranser, eller over tid som et mer langsiktig tiltak. Vi fungerer også som samarbeidspartner for konkurransearrangører

Våre Kunder