Reduser sykefraværet med bedriftsmassasje

Reduser sykefraværet med bedriftsmassasje

Jevnlig massasje på arbeidsplassen forebygger belastningsskader og reduserer stress.

Muskel- og skjelettplager er en av de vanligste årsakene til sykefravær i Norge. Over 20% av alle arbeidstakere i Norge mellom 16 og 66 år har i følge SSB muskelplager de mener helt eller delvis skyldes arbeidssituasjonen. Muskeplager er også årsaken til mer enn 40% av alle sykemeldinger. Det er estimert at over 2 millioner fastlegekonsultasjoner per år alene skyldes ryggplager – i Norge.

Økt produktivitet

Når bedriften viser at de tar vare på sine ansatte, yter også de ansatte mer -forholdet styrkes. Andre fordeler som økt fokus, mer positivitet og mental klarhet er også et pluss. Våre bedriftskunder er veldig godt fornøyd med massasje på jobben. Det er de ansatte også. Vi har til gode å oppleve en bedrift som avslutter samarbeidet med oss!

 

Innovative og progressive løsninger

Helsetjenester på arbeidsplassen er i det moderne arbeidslivet ikke lenger hva det var – tilgang til en bedriftslege. Store visjonære bedrifter som Google, Facebook og Apple har lenge satset på et dynamisk og funksjonelt arbeidsmiljø, og gitt de ansatte «frihet under ansvar». Som ansatt har man tilgang på treningsstudio, yogatimer, massasje, barnepass. Slike tiltak tiltrekker seg i sin tur også talentfulle medarbeidere.

 

Reduserte kostnader i forbindelse med sykefravær

Sykefravær er en stor utgifstpost for mange bedrifter. SINTEF anslår at fem dagers sykefravær i gjennomsnitt koster bedriften 13.000 kroner i tapt produksjon og økte kostnader i 2010. I 2017 kan vi regne med at tallet er høyere – omlag 14.500 kroner.

Løst regnet kan massasje på jobben en dag i uken betale seg selv ved at man sparer inn 5 sykefraværsdager totalt per mnd.

 

  • Massasje er et forebyggende/helsefremmende tiltak
  • Massasje er fradragsberettiget for bedriften
  • Massasje er ikke arbeidsgiveravgift-pliktig
  • Massasje er ikke å anse som en skattepliktig fordel for de ansatte

 

Vi ses kanskje til en gratis prøvedag?