Moms på klassisk massasje

Regjeringen innfører mva på massasje fra 1. januar 2021

Regjeringen innfører moms på alternativ behandling

Kjære klienter,

regjeringen(H, V og KrF) vedtok den 07.12.20 å innføre merverdiavgift (MVA) 25% på alternativ behandling med virkning fra 01.01.21. På bakgrunn av dette er vi dessverre nødt til å justere prisene våre. Videre kan du lese litt om bakgrunnen samt nyttige spørsmål og svar.

Bakgrunn

Alternativ behandling utført av terapeuter som tilhører en godkjent utøverorganisasjon og er registrert i Brønnøysunds register for alternative behandlere har hittil vært unntatt moms på grunnlag av at det er definert som helsehjelp. Dette unntaket har nå regjeringen fjernet.

Stortinget må vedta denne lovendringen to ganger. Neste og siste tilfelle er 11. januar 2021. Stortinget (AP, SP, SV, MDG, R og FrP) har i desember «protestert» og fikk 15.12.21 flertall for følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen utrede hvorvidt noen av medlemmene i de organisasjoner som i dag er registrert i registeret for alternative behandlere, kan anses å yte helsehjelp, og komme tilbake til Stortinget med nødvendige endringer som gjør det mulig for disse å få fritak fra merverdiavgiftsloven.»

Norges Massasjeforbund (NMF) mener at klassisk massasjeterapi er å regne for helsehjelp, og arbeider målrettet for at massasjebehandling skal ha fortsatt MVA-unntak. NMF og vi som medlemmer mener at all helserettet behandling som tilfredsstiller nødvendige krav skal være MVA-fritatt på lik linje med andre, lignende helserettede behandlinger, slik at en reell valgfrihet i behandlingstilbudet opprettholdes.

Hva er MVA?

Merverdiavgift, på folkemunn kalt moms, er en avgift sluttkonsumenten av varer og tjenester betaler og som innkreves av en bedrift på vegne av staten. 

Hvilke behandlinger blir påvirket av dette?

Kort oppsummert vil det gjelde alle behandlinger unntatt osteopati- og fysioterapitimer.

Hva blir de nye prisene?

Massasjebehandlingene pålegges standard mva-sats på 25%, og vil derfor komme til å koste 25% mer. Siden mai 2020 har vi også hatt et hygienetillegg på 20 kr grunnet økte kostnader til renhold, materiell og hygienetiltak i forbindelse med koronapandemien, dette tilleget er nå bakt inn i behandlingsprisen. 

Osteopati og fysioterapi vil fortsatt være unntatt mva men disse behandlingprisene blir noe endret grunnet generell årlig prisjustering.

Du finner etterhvert de nye prisene i prislistene under hver behandlingstype akkurat som tidligere.

Fra når vil nye priser gjelde?

Nye priser gjelder fra og med onsdag 13. januar 2021. 

Har du fått et gavekort hos oss, eller kjøpt ett i gave til noen?

Alle gavekort utstedt av Soleus AS gjelder for angitt verdi, på alle våre behandlinger og produkter, uansett om det er spesifisert en spesiell type behandling på gavekortet ditt eller ikke. Dekker ikke gavekortet behandlingen du ønsker, kan du enten velge en kortere behandling eller betale mellomlegget.