Classic massage can be useful if you need help with a specific pain/injury or just want to relax.

We use organic oils and work directly on the skin.Together with your therapist you decide focusarea(s) and how much pressure to be used.

Massasje kan beskrives som manipulasjon av kroppens mykvev (hud, muskler og bindevev) med hensikt å normalisere dens fuksjoner. I den klassiske massasjen brukes hovedsaklig stryking, knaing, sirkelbevegelser og raske, lette rytmiske slag.

Terapeuten utfører dette primært med hendene, men noen ganger også med underarm og albue. Massasje er en forholdsvis mild men effektiv behandlingsform som passer for de aller fleste. Både kliniske studier og erfaring tyder på at massasje er en hensiktsmessig metode for å forebygge og behandle plager relatert til muskler og skjelett, da spesielt i kombinasjon med trening og veiledning. Jevnlig massasje forebygger belastningsskader og reduserer stress. Vi bruker kun økologiske oljer.