Thorough health interview and testing will create the foundation for treatment. Holistic, individually adjusted treatment.

Med utgangspunkt i en detaljert anamnese og bla. bevegelighetstester samt vurdering av bløtdelsvev ved førstegangskonsultasjon, bruker osteopaten en kombinasjon av tøying og mobilisering av muskler og ledd for å normalisere dess funksjon. Plager og symptomer vurderes ut fra et helhetsbilde og tilpasses individuelt.